Langeland-Ærø Provsti
 
   
     
 

Bregninge Kirke

Bregninge KirkeBregninge KirkeBregninge Kirke

 

 

Bregninge Kirke på Ærø er oprindeligt en romansk kirke fra 1200-tallet med gotiske hvælvinger indbygget sidst i 1400-tallet.

 

Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kampsten over skråkantsokkel med tilhugne hjørnekvadre. Norddøren og et par oprindelige vinduer spores i murværket. Man kan stadig se den tilmurede kvindedør, der indvendig danner en niche for en kristusfigur. Syddøren er udvidet.

 

Tårn og våbenhus er tilføjet i sengotisk tid omkring 1500 og våbenhuset har blændingsgavl af den fynske type. I samme periode blev kirkerummets flade, romanske kirkeloft erstattet med de nuværende gotiske hvælvinger.

 

Bregninge Præstegård er opført i 1870 og består af 3 fritliggende længer opført i grundmur og med røde halvvalmede tegltage. Stuehuset er i røde sten og med bånd og andre murede detaljer i gule sten. Udlængerne i røde sten og med detaljer i gule sten.

 

Stuehusets hoveddør er en smuk tofløjet revledør.

 

I det sydøstlige hjørne af kirkegården ligger kapellet med en elektrisk belyst glasmosaik udført 1973 af Sven Havsteen-Mikkelsen og glarmester Mogens Frese. Motivet er Kvinderne ved graven.

 

Kirkegårdens ringmur er bygget af utilhuggede markkampesten og var oprindelig fra middelalderen, men er efterhånden blevet fornyet. 1955 blev der sat nye piller og låger op ved kirkegårdens hovedindgang.

 

Ved kirkegårdens nordlige portdør færdes man over en gammel kreaturrist, som i gamle dage skulle forhindre løsgående husdyr i at komme ind på kirkegården. Tårnets gotiske spir er tækket med egetræsspåner og er præget af de slesvig-holstenske spir.

 

Oprindeligt var der ved vindeltrappen, der fører op til de to tårnklokker, en indvendig dør ind til kirkerummets sydvæg. Senere blev denne dør muret til, og man lavede den nuværende udvendige døråbning.

 

Tårnuret er fra 1711 og konstrueret af Ahrendt Urmager, Ærøskøbing. Uret drives af to store kampstenslodder, som er ophængt i taljer og skal trækkes op èn gang i døgnet. I løbet af 24 timer sænker hvert lod sig i en bane på 12 meter.

 

Kirkeklokkerne er fra 1677 og 1678 og er støbt i Husum i det nuværende Sydslesvig. Den store klokkes latinske tekst oversat til dansk: Ære være Gud i det høje Claus Asmusen gjorde mig i Husum år 1677. Da krigsmalmet tordnede i fjendtlige lejre, støbtes jeg til at tjene ved at sammenkalde et helligt folk, thi i året 1677 lod til Guds ære og kirkens gavn Hans Torsen kirkens præst og denne samt de øvrige ærøske kirkes provst den malmklokke støbe.

 

På begge klokker ses et billede af af den korsfæstede Kristus og Maria ved korsets fod.

 

Kilde: Wikipedia

 

 
 
  Langeland - Ærø Provsti - Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbning - Kontaktperson: Joan Harding Gotfredsen - 62 50 11 88 - jhg@km.dk