Langeland-Ærø Provsti
 
   
     
 

Lindelse Kirke

Lindelse kirke LangelandLindelse kirke LangelandLindelse kirke Langeland

 

Lindelse Kirke er opført i romansk stil fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser - 1300-tals krucifiksgruppe.

 

Fløjaltertavlen er fra omkring 1500 og prædikestolen fra 1628.

 

I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg.

 

Kirken gennemgik i 1993 en gennemgribende restaurering af både bygning og inventar.

 

Kirken har en smuk gammel præstegaard syd for kirken.

 

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

 

Sognepræster: Trille Brink Westergaard

 

 

Kilde: langeland.dk / Kirkebladet for Langeland og Strynø

 

 

 
 
  Langeland - Ærø Provsti - Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbning - Kontaktperson: Joan Harding Gotfredsen - 62 50 11 88 - jhg@km.dk