Langeland-Ærø Provsti
 
   
     
 

Magleby Kirke

Magleby KirkeMagleby Kirke 2Magleby Kirke - indefra

 

Magleby Kirke er en middelalderkirke og består af et romansk skib, sengotisk langhuskor, våbenhus, ligkapel og tårn.

 

Kirken ligger på et højdedrag med udsigt over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.

 

Skibet er en granitkvaderbygning med begge de oprindelige døre bevaret med fritstående søjler - Den nordlige, som er i brug, er udvidet, mens den sydlige er tilmuret.

 

Fra et nedbrudt romansk kor ses adskillige kvadermateriale i kirkens yngre murværk, bl.a. en arkadefrise. Det romanske kor blev i sengotisk tid erstattet af et hvælvet langhuskor.

 

Tårnet har været ombygget af to omgange - Første gang i 1762, hvor det fik et højt ottekantet spir, og atter i 1828-29.

 

Kirkens alterbord har et enkelt panelværk fra o. 1600 og en altertavle med billede "Bebuddelsen" i italiensk stil i nyrokoko ramme.

 

Den romanske døbefont er af sydfynsk type og prædikestolen er et snitværk i renæssance fra ca. 1630.

 

På kirkegården findes en mindemur over engelske, canadiske og amerikanske flyvere, der blev skudt ned over Langeland under 2. verdenskrig.

 

Kirken er åben 07.00 - 17.00.

 

Sognepræster: Trille Brink Westergaard og Thomas Hårbøl

 

 

Kilde: Wikipedia / Kirkebladet for Langeland og Strynø

 

 

 
 
  Langeland - Ærø Provsti - Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbning - Kontaktperson: Joan Harding Gotfredsen - 62 50 11 88 - jhg@km.dk