Ændrede frister for budgetproces 2024 – i 2023
8. marts 2023

Kirkeministeriet har udstedt cirkulære om ændring af frister vedrørende budget 2024 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Med ændringen flyttes fristerne for budgetprocessen i 2023.

Af hensyn til at af få klargjort alle systemer til at understøtte budgetprocessen for 2024, efter den opdaterede lov om folkekirkens økonomi, har Kirkeministeriet valgt at udsætte fristen for udmelding af den foreløbige driftsramme til 15. maj 2023.

For herefter at give menighedsrådene tilstrækkelig tid til at udarbejde budgetbidraget, flyttes fristen for aflevering af budgetbidraget til den 30. juni 2023.

Andre Nyheder

Kommende arrangementer