Møde vedr. valg af menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og stiftsråd samt præsterepræsentant til provstiudvalget – Ærø
8. juli 2021

Mødet holdes mandag den 23. august 2021 kl. 16.00 – 17.00 i Marstal Sognehus.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
  3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
  4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
  5. Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1
  6. Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd
  7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til hhv. valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd

Læs mere om Provstiudvalgets virksomhed her

Læs mere om Stiftsrådets virksomhed her

Andre Nyheder

Kommende arrangementer