Nyt cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.
23. maj 2023

1. maj 2023 trådte ændringen af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi om enklere økonomiforvaltning og lettere adgang til samarbejde i kraft. Det har medført en række opdateringer af de administrative rammer, som Kirkeministeriet udarbejder for folkekirkens lokale kasser.

Det opdaterede cirkulære kan læses på Retsinformation.

Andre Nyheder

Kommende arrangementer