Menighedsrådsvalg 2024
5. februar 2024

Vigtige frister, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med menighedsrådsvalget 2024 – Se link

https://folkekirkensintranet.dk/nyheder/vigtige-frister-i-anledning-af-menighedsraadsvalg-2024

Andre Nyheder

Kommende arrangementer