Offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 14. maj 2024
8. april 2024

Møderne afholdes følgende steder for de enkelte menighedsråd

 • Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd – Hou Forpagterbolig, Houvej 30, 5953 Tranekær, kl. 17.00
 • Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd – Longelse Præstegård, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing, kl. 19.00
 • Rudkøbing Menighedsråd – Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A, 5900 Rudkøbing, kl. 19.00
 • Humble-Lindelse Menighedsråd – Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble, kl. 16.00
 • Simmerbølle Menighedsråd – Annekset, Simmerbølle Kirke, Simmerbølle Kirkevej 12, 5900 Rudkøbing, kl. 17.00
 • Magleby-Tryggelev-Fodslette og Bagenkop Menighedsråd – Magleby Præstegård, Kirkeby 1, 5935 Bagenkop, kl. 19.00
 • Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd, Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 37, 5953 Tranekær, kl. 19.00
 • Strynø Menighedsråd, Strynø Skole, Nørrevej 1, 5943 Strynø, kl. 18.00

Dagsorden for orienteringsmødet

 1. Velkomst ved menighedsrådet
 2. Valg af dirigent
 3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
 4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
 5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
 6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
 7. Oplysning om antallet af kandidater, som skal vælges til menighedsrådet
 8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september

Andre Nyheder

Kommende arrangementer